Utbildning, viktigare än någonsin!


Medik8 ger fantastiska resultat med produkter som är extremt potenta. Detta kräver kunskaper om vävnaden och hur de aktiva ingredienserna påverkar dermis och epidermis. Av just denna anledning så är det endast läkare och hudterapeuter som får använda och sälja Medik8. Vi har ett gediget utbildningsprogram för Medik8 och vi kräver alltid att alla som skall börja med produkterna först måste gå en fullständig utbildning.

Dag 1 - Medik8 Brand Intro
Under denna dag invigs du i Medik8’s fi losofi . Alla produkter och dess avancerade teknologi presenteras och du får en full förståelse för hur varje produkt interagerar med huden.
Dag 2 - Medik8 Peels
Här går vi igenom och förklarar hur du kan utföra avancerade ansiktsbehandlingar med Medik8.
Dag 3 - MediSpa
Du kommer att få teori och praktik i extremt potent kemisk peeling. Du kommer att få en behandling och du kommer att få utföra den på någon kollega.

Kursbokning & kursdatum

Medik8 Refresh 1 dag, tid: 10-17
För dig som redan gått Medik8 brand intro men som behöver ny inspiration och produktgenomgång.

En intensiv uppdateringsdag där vi håller högt tempo. Vi utgår från de produkter du vill lära dig mer om. En workshop där du även får kunskap om hur du kan kombinera produktsortimentet för att öka din försäljning.

Kursbokning & kursdatum